Bất động sản Mê Linh

GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN MÊ LINH

   Mê Linh là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được sáp nhập vào Hà Nội năm 2008. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Mê Linh – Thanh Lâm – Đại Thịnh, khu đô thị Tiền Phong, khu đô thị Rose Valley, khu đô thị AIC Mê Linh, khu đô thị Diamond Park New, khu đô thị CEO Mê Linh, khu đô thị Hà Phong, khu đô thị cao cấp New Sunrise Hanoi,…

Huyện Mê Linh có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Chi Đông, Quang Minh và 16 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự Lập, Tràng Việt, Văn Khê, Vạn Yên.

xem thêm

Thị trấn Chu Đông

Thị trấn Quang Minh

Xã Chu Phan

Xã Đại Thịnh

Xã Hoàng Kim

Xã Kim Hoa

Xã Liên Mạc

Xã Mê Linh

Xã Tam Đồng

Xã Thạch Đà

Xã Thanh Lâm

Xã Tiền Phong

Xã Tiến Thắng

Xã Tiến Thịnh

Xã Tự Lập

Xã Tràng Việt

Xã Văn Khê

Xã Vạn Yên

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI